Всеукраїнська громадська організація "Асоціація перекладачів України" створена у 1999 році у відповідь на нагальну потребу в забезпеченні належної якості перекладацьких послуг. Асоціація перекладачів України та логотип АПУ зареєстровані Міністерством юстиції України відповідно до Закону України "Про громадські організації".


Усі, хто займається перекладами на професійному рівні і хто є замовником перекладів, потребують інформаційної, правової та технічної допомоги.
У своїй діяльності Асоціація перекладачів України опирається на вітчизняний і міжнародний досвід і прагне до співробітництва з організаціями, що об'єднують перекладачів в усьому світі.

Загальні цілі та завдання Асоціації перекладачів України

 1. Сприяння розвитку кращих стандартів перекладацької професії.
 2. Захист прав та інтересів перекладачів.
 3. Сертифікація перекладачів.
 4. Підвищення престижу перекладацької діяльності.
 5. Створення умов для формування чесної конкуренції в Україні.
 6. Створення єдиних вимог до надання перекладацьких послуг.
 7. Представництво інтересів перекладачів на міжнародній арені.
 8. Участь у діяльності міжнародних організацій, асоціацій, союзів.
 9. Обмін досвідом між перекладачами.
 10. Проведення експертиз перекладів і вирішення спорів між замовниками і перекладачами.
 11. Публікація списків сертифікованих перекладачів, дійсних членів АПУ й організацій, що займаються перекладацькою діяльністю, які виконують вимоги стандартів СТТУ АПУ 001-2000 та СТТУ АПУ 002-2000.
 12. Проведення тендерів серед перекладачів (компаній).
 13. Проведення консультації з питань перекладацької діяльності.
 14. Пошук оптимальних рішень, виходячи з конкретних обсягів, тематики, цілей перекладу і вимог замовника.
 15. Проведення науково-практичних семінарів, конференцій і т.ін.

Асоціація перекладачів України проводить сертифікацію перекладачів.
Звертаючись до послуг Сертифікованих перекладачів, замовник отримує гарантію якості виконання своїх замовлень. Так, перекладачі письмового перекладу приймаються у дійсні члени АПУ тільки після проходження акредитаційного іспиту (іспит приймає комісія, до складу якої входять провідні спеціалісти у сфері перекладу), а колективи перекладачів (бюро/центри перекладів) - за умови дотримання стандартів СТТУ АПУ 001-2000 та СТТУ АПУ 002-2000 або за наявності чинної сертифікованої системи якості в галузі перекладів за міжнародним стандартом ISO.
Для вступу до АПУ перекладачі усного перекладу, повинні мати певну кількість напрацьованих годин усного перекладу, рекомендації замовників або дійсних членів АПУ.

При звертанні за послугами до перекладача(-ів), завжди звертайте увагу на наявність логотипа Асоціації перекладачів України в рекламі бюро/центру перекладів та на візитці перекладача.

Члени АПУ дотримуються Кодексу професійної етики і при вступі в АПУ зі статусом дійсного члена проходять ретельну перевірку на відповідність вимогам прийнятих стандартів.