Сертифікаційний іспит

Критерії оцінювання

 

Сертифікаційний іспит є тестом на здатність перекладати зміст вихідного тексту.

На відміну від перекладу за реальних умов, Вам потрібно записати уривки без доступу до численних ресурсів, які за інших обставин є у Вашому розпорядженні. Також накладається часове обмеження - 3 години, що стримує ретельне опрацювання стилю. Таким чином, від Вас не чекають високого рівня опрацювання стилю перекладу.

Складання іспиту залежатиме від того, наскільки точно Ви передасте зміст оригіналу та виявите вміння перекладати, дотримуючись правил цільової мови, та використовувати діакритичні знаки.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ви повинні подати фотографію до складання іспиту.

Ви можете використовувати словники та інші базові матеріали, оскільки цей іспит дозволяє користуватися книгами. Вам рекомендується мати загальні двомовні словники, спеціальні словники та тлумачний словник мови, на яку Ви перекладатимете.

Передання словників іншим здобувачам на іспиті не допускається.

Якщо Ви писатимете від руки, слід враховувати, що Ваша екзаменаційна робота копіюватиметься, тому почерк має бути розбірливим.

Забезпечте Ваше своєчасне прибуття.

Під час іспиту Вам дозволяється виходити з кімнати, але додатковий час не надаватиметься.

Якщо слова вимагають написання великими літерами, Ви повинні написати їх великими, та підкреслити. 

ПРОЦЕС ІСПИТУ

Вам буде передано екзаменаційний пакет, на якому буде вказано номер, присвоєний вам АПУ, щоб дотриматися конфіденційності. На сторінках екзаменаційних аркушів Ви вкажете свій особистий номер, а не ім'я або прізвище. 

Іспит триватиме три години. Ваша робота залишається в акредитаційному комітеті АПУ.

ВІДКРИТТЯ ПАКЕТА

Папір для екзаменаційного перекладу буде у Вашому екзаменаційному пакеті. Береги (2,5 см) з обох боків, а також вгорі та внизу повинні бути дотримані. Це дозволить при копіюванні не втратити частину тексту. Не робіть подвійних пропусків між рядками.

У Вашому пакеті Ви знайдете п'ять уривків, позначених літерами від А до Д. А - загальна тематика, Б - наука/медицина, В - політехнічний, Г - бізнес/юридичний, Д - літературний тексти.

ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

Рекомендується проглянути всі уривки тексту перед тим, як Ви оберете мінімум для свого перекладу. Якщо Ви встигнете виконати переклад тільки двох уривків, експерти враховуватимуть залишок часу для визначення Ваших можливостей. Три уривки мають бути перекладені для того, щоб іспит перевірявся третім експертом.

Якщо Ви не знайдете слово з уривка, який перекладаєте, у жодному з Ваших довідкових матеріалів, Ви вкажіть, і це не вважатиметься порушенням умов іспиту, якщо тільки дане слово є незрозумілим і не є формою слова, яку можна легко знайти у словнику. 

Уникайте використання діалектних слів та зворотів, застосовуйте більш стандартні вирази.

Не пропускайте другорядні слова, які Ви не вважаєте важливими.

Дотримуйтеся оригіналу настільки близько, наскільки це можливо. При цьому створюйте граматично коректний переклад.

Оцінюватиметься Ваша здатність переносити повні повідомлення оригіналу мовою перекладу, а не Ваша здатність до переписування. Не використовуйте жаргон або терміни там, де більш літературний переклад передасть зміст порівняно добре.

Ретельно оцінюйте свій час, щоб у Вас залишилася можливість повторно перечитати переклад, для перевірки змісту та точності.

Пам'ятайте, що чиста заключна копія Вашого перекладу не є обов'язковою, Не витрачайте Ваш час на повторне переписування. Закреслення, вставлені слова, виправлення є прийнятними до того моменту, доки переклад залишається читабельним. Ви зобов'язані забезпечити достатньо легке розуміння тексту експертами. Плануйте використати весь наданий час. Якщо Ви закінчили раніше, ніж за три години, використовуйте весь свій час для перевірки точності перекладу.

Переконайтесь у тому, що всі зміни, які Ви внесли, не призводять до викривлення тексту.

ПОВЕРНЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ПАКЕТА

Після закінчення перекладу складіть усі папери до конверта та поверніть його представникові АПУ.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Переклад вважається неприйнятним: 2 та більше грубих помилок, одна груба помилка + сім та більше незначних, 20 і більше незначних помилок.

ГРУБІ ПОМИЛКИ

НЕПОВНИЙ ТЕКСТ: У перекладі пропущене одне речення або більша частина тексту.

НЕПРАВИЛЬНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ЗМІСТУ ОРИГІНАЛУ: Від неправильного тлумачення значення слів до неправильного вживання означень.

НЕПРАВИЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД: Зміст оригіналу втрачено. Це стосується слова, речення, цілого абзацу. Зазвичай, це пов'язане із викривленням змісту оригіналу, неправильним вживанням означених і часових форм дієслова.

ДОПОВНЕННЯ І ПРОПУСКИ: Іноді вживання додаткових слів або пропуски можуть бути виправданими для кращого "звучання" перекладу. Однак необхідно звертати увагу на те, що може бути доповнене або пропущене, щоб не викривити зміст оригіналу.

ТЕРМІНОЛОГІЯ, ВИБІР СЛІВ: Поширеною помилкою є використання у перекладі першого слова зі статті двомовного словника без перевірки значення цього слова в одномовному словнику.

СТИЛІСТИКА: Неприпустимо, наприклад, у перекладі юридичного тексту використовувати лексику газетного стилю.

ВІЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД: "Творчі" здібності перекладача не оцінюються.

БУКВАЛЬНИЙ, ДОСЛІВНИЙ ПЕРЕКЛАД: Буквальне передання тексту оригіналу призводить до "незграбного" перекладу.

ГРАМАТИКА, ПУНКТУАЦІЯ, ОРФОГРАФІЯ: Недотримання правил мови, якою виконується переклад.

СИНТАКСИС (ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА): Буквальне передання граматичної структури речень оригіналу призводить до помилок та ускладнює розуміння оригіналу (наприклад, вживання означень, дієслів, помилки у пунктуації).

ВИКОРИСТАННЯ: Певні граматичні форми, що використовуються у мові оригіналу, не вживаються у мові перекладу та навпаки. Слід відрізняти такі невідповідності. Невдалий вибір слів або фраз може призвести до поганого перекладу.

НЕВПЕВНЕНІСТЬ - ВКАЗАНО БІЛЬШЕ, НІЖ ОДИН ВАРІАНТ: Неправильний вибір потрібного слова вважається грубою помилкою.

ЗЛОВЖИВАННЯ ФРАЗОЮ "НЕМАЄ У СЛОВНИКУ": Може стосуватися слів, які викликають труднощі при перекладі. Вважається, що тільки спеціаліст у даній сфері може перекласти це слово. Однак якщо слова і немає у словнику, його можна розпізнати за однокореневими словами, граматичними формами тощо.