Усний переклад: cтандарти професії

Показники якості усного перекладу
1. Переклад повинен відповідати усній промові доповідача за:
- змістом;
- сенсом.
2 Переклад має бути повним та адекватним.
3. Переклад не повинен містити граматичних помилок.
4 Термінологія перекладу повинна відповідати галузевій приналежності вихідного повідомлення.
5. У перекладі необхідно дотримуватися одноманітності термінів, найменувань, умовних позначень, скорочень.

Компетентність
Усний переклад виконується перекладачем на ту мову та з тієї тематики, в яких він компетентний.

Робочий день перекладача
Норма часу на усний переклад складає не більше 8 годин за один робочий день з перервами.
При роботі перекладача на виїзді день від'їзду та день приїзду вважаються як один додатковий робочий день.

Тарифікація
Ціна за усний переклад встановлюється за годину або за день.
У системі тарифікації застосовується правило мінімальної ставки, яка складає половину робочого дня, тобто чотири години.

Відмова перекладача від виконання замовлення
Перекладач не повинен допускати зриву прийнятого на себе замовлення через відмову від нього без поважних причин.
За наявності у перекладача причин, через які він не може виконувати взяте на себе замовлення, перекладач повинен повідомити про це працедавцю за такий строк, при якому у працедавця буде достатньо часу для підготовки заміни.
Перекладач може запропонувати своєму працедавцеві кандидатуру іншого перекладача як рівноцінну заміну; працедавець може надати перевагу самостійному пошуку заміни.

Кількість перекладачів
Для кожного окремого заходу встановлюється мінімальна кількість найманих перекладачів, яка залежить від виду перекладу, кількості мов, характеру заходу, його тривалості та інтенсивності з урахуванням того, що на якість перекладу впливає фізична та розумова втома, яку зазнають перекладачі в процесі їхньої роботи.

Кількість перекладачів для послідовного перекладу
Для переговорів, зустрічей, супроводу, прес-конференцій тощо на двох робочих мовах достатньо одного перекладача.
Для семінарів, тренінгів, конференцій тощо на двох робочих мовах необхідно не менше двох перекладачів, які повинні змінювати один одного через певні проміжки часу.
У виняткових випадках (наприклад, невелика тривалість заходу), без шкоди якості перекладу та здоров'ю перекладача, може бути задіяний один перекладач замість двох.

Кількість перекладачів для «нашіптування»
Кількість робочих мов при нашіптуванні - дві. Кількість учасників, для яких виконується переклад, має бути не більше двох осіб. Для виконання такого перекладу потрібно не менше двох перекладачів, які повинні змінювати один одного через певні проміжки часу.

Кількість перекладачів для синхронного перекладу
Для виконання синхронного перекладу на кожну пару мов потрібно не менше двох перекладачів, які повинні змінювати один одного через певні проміжки часу. Перекладачі працюють, знаходячись у спеціальній кабінці; для здійснення перекладу вони використовують навушники з мікрофоном, пульт перекладачів.
Кількість кабінок перекладачів дорівнює кількості мов перекладу.
Якщо кількість робочих мов заходу дорівнює двом, необхідні одна пара перекладачів і одна кабінка; для трьох робочих мов - дві пари перекладачів і дві кабінки; для чотирьох робочих мов - три пари перекладачів і три кабінки тощо.
Кількість перекладачів може бути збільшена, якщо інтенсивність заходу та навантаження перекладачів настільки великі, що мінімальної кількості перекладачів стає недостатньо.
У виняткових випадках (наприклад, невелика тривалість заходу), без шкоди якості перекладу та здоров'ю перекладача, може бути задіяний один перекладач замість двох.

Інформація від замовника
Якість роботи перекладачів на заході залежить від їхньої попередньої підготовки, для чого необхідне завчасне забезпечення перекладачів тематичними матеріалами (програмою, доповідями, тезами, презентаціями тощо).