Положення про членство

I. Категорії членів

Індивідуальний член - перекладач (фізична особа).

Колективний член - колектив перекладачів (юридична особа).

II. Статус членів

Незалежний член (НЧ)
Індивідуальний або колективний член, що професійно не займається перекладацькою діяльністю, який виявив інтерес до діяльності АПУ і поділяє її мету і завдання, а також бере участь у роботі АПУ.

Асоційований член (АЧ)
Індивідуальний або колективний член, що професійно займається перекладацькою діяльністю, який виявив інтерес до діяльності АПУ і поділяє її мету і завдання, а також бере участь у роботі АПУ. Даний статус дається особам, що не відповідають у повному обсязі усім вимогам, установленим для Дійсних членів.

Дійсний член (ДЧ)
Індивідуальний або колективний член, що професійно займається перекладацькою діяльністю, виконав сертифікаційні вимоги АПУ, дотримується Кодексу честі АПУ і проживає в Україні.

 

III. Критерії членства. Права членів

1. НЕЗАЛЕЖНИЙ ЧЛЕН (НЧ)

КРИТЕРІЇ

НЧ - індивідуальний (особа, що досягла 18 років) або колективний член, що професійно не займається перекладацькою діяльністю, який виявив інтерес до діяльності АПУ і поділяє її мету і завдання, а також бере участь у роботі АПУ.

ПРАВА

- Незалежний член має право на одержання інформації загального характеру щодо перекладацьких послуг, наданих різними перекладачами й організаціями в Україні та за її межами.
- НЧ одержує періодичні видання, що видаються АПУ, інформацію з бази даних АПУ.
- НЧ не має права обіймати посади в Асоціації, а також згадувати про себе як про члена АПУ.
- НЧ не складає екзаменаційні тести.
- НЧ може брати участь у Конференціях, організованих АПУ, але без права голосу.

 

2. АСОЦІЙОВАНИЙ ЧЛЕН (АЧ)

КРИТЕРІЇ

Асоційований член - індивідуальний (особа, що досягла 21 року) або колективний член, що професійно займається перекладацькою діяльністю.

АЧ має поділяти мету і завдання АПУ та брати участь у її роботі.

Асоційований член не може обіймати будь-яку посаду в АПУ.

ПРАВА

- Асоційований член має право на одержання інформації загального характеру щодо перекладацьких послуг, наданих різними перекладачами й організаціями в Україні та за її межами, періодичних видань, що видаються АПУ, інформації з бази даних АПУ.
- Асоційований член має право брати участь у спільних проектах і конференціях, одержувати юридичну та технічну допомогу з питань, пов'язаних із перекладацькою діяльністю.
- АЧ може подати заяву на одержання статусу Дійсного члена АПУ, але не раніше, ніж через шість місяців після безперервного перебування в АПУ як Асоційований член.
- АЧ отримує свідоцтво про прийняття в асоційовані члени АПУ.
- АЧ не має права на використання емблеми АПУ та на згадування про себе як про члена АПУ в рекламних цілях.

 

3. ДІЙСНИЙ ЧЛЕН (ДЧ)

КРИТЕРІЇ

ДЧ - індивідуальний член, що досяг 21 року, який професійно займається перекладацькою діяльністю, пройшов екзаменаційні тести АПУ, проживає в Україні та дотримується Кодексу професійної етики перекладачів.

ДЧ - колективний член, що професійно займається перекладацькою діяльністю і має сертифіковану систему якості, у тому числі згідно з вимогами стандарту ISO 9000, розташований в Україні та дотримується Кодексу професійної етики перекладачів.

ДЧ має усі права і привілеї відповідно до Статуту АПУ.

Асоційований член стає ДЧ, якщо минув випробувальний термін протягом шести місяців з моменту вступу до АПУ.

ПРАВА

- ДЧ має право на використання повної бази даних АПУ, а також будь-якої інформації, наданої іншими перекладачами чи організаціями, у сфері перекладацької діяльності.
- ДЧ має право обіймати посади в АПУ і бути обраним до керівних органів Асоціації.
- ДЧ має право одержувати сприяння в працевлаштуванні, рекомендаційні листи від АПУ; використовувати емблему АПУ в рекламних цілях.
- ДЧ має право одержувати юридичну і технічну допомогу з питань, пов'язаних із перекладацькою діяльністю.
- ДЧ має право брати участь у спільних проектах і освітніх програмах, вносити пропозиції щодо виконання завдань Асоціації.
- ДЧ має право брати участь у роботі керівних органів Асоціації і голосувати на Конференціях.
- ДЧ видається сертифікат про членство в АПУ.

 

IV. Правила прийому в члени АПУ

Члени АПУ зобов'язані дотримуватися Кодексу професійної етики.

Усі члени АПУ сплачують вступний внесок, а потім щомісячні членські внески.

При вступі до АПУ кандидат зобов'язаний заповнити затверджену форму і надати копії кваліфікаційних документів.

Асоційований член зобов'язаний пройти випробувальний термін протягом шести місяців від дня вступу в АПУ.

При вступі в дійсні члени АПУ необхідно скласти акредитаційний іспит.